SPOTPRIS

Helt - ikke stykkevis og delt, 4. udg.

af Jan Kåre Hummelvoll

Spotpris 9995 kr.

Læg i kurv

Om bogen

Omsorg for sindslidende

Kernen af psykiatrisk sygepleje er at hjælpe sindslidende til større indsigt i deres livsproblemer og ressourcer - en indsigt, der kan bane vejen for et øget selvværd og et større personligt råderum

Den indledende del af Hummelvolls definition på psykiatrisk sygepleje er, at det er en "planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed". Definitionen kan omskrives til, at psykiatrisk sygepleje er en planlagt, god og helbredende aktivitet.

Definitionen er altså en beskrivelse af fagets grundlæggende værdier og idealer, af målsætningen for samarbejdet med patienten og af sygeplejerskens ansvar - og ikke en definition af psykiatrisk sygepleje per se.

Helt - ikke stykkevis og delt er en klassiker inden for psykiatrisk sygepleje. Bogen giver en bred indføring i psykiatrisk sygepleje og de mest almindelige sygdomstilstande og fænomer, der fører til psykiske lidelser. Den teoretiske og forskningsbaserede viden understøttes af erfaringer fra både personale og patienter, og bogen har således en solid forankring i praksis.

Ved siden af den teoretiske og forskningsbaserede viden om psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed vies både personales og patienters erfaringer stor plads. I denne 4. udgave er kapitlerne grundigt revideret, og flere kapitler er delvis nyskrevne. De nye kapitler handler om recovery, recovery-orienteret omsorg og psykisk sundhedsarbejde med ældre. Både relationsperspektivet, samfundsperspektivet og det tværfaglige perspektiv er yderligere styrket i denne udgave.

Omslag: Ida Balslev Olesen

Bestillingsnr: 280370
Antal sider: 803
Fakta: Indbundet, 4. udgave 2013

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her uddrag fra det danske forord til Helt - ikke stykkevis og delt:

Jan Kåre Hummelvolls Helt - ikke stykkevis og delt er en moden bog. Den første norske udgave af bogen udkom tilbage i 1982, og centrale passager i den første udgave var baseret på Hummelvolls refleksioner over sit psykiatriske sygeplejefaglige standpunkt i kapitlet "Innsikt - en kilde til liv" fra 1980.
I denne artikel formulerer Hummelvoll ansatserne til sit måske mest markante bidrag til en større forståelse af, hvad psykiatrisk sygepleje handler om, nemlig at hjælpe sindslidende til større indsigt i deres livsproblemer og ressourcer. Indsigt kan bane vejen for et øget selvværd og et større personligt råderum. Denne pointe har altid været helt central i Helt - ikke stykkevis og delt, som i forbindelse med genudgivelser er blevet markant udvidet og opdateret, så den nu fremstår som en omfattende og uomgængelig fag- og lærebog for psykiatriske sygeplejersker og sygeplejestuderende. Nærværende bog er en oversættelse af den 7. norske udgave fra 2012. Bogen har to nyskrevne kapitler (kapitel 2 og 14) og er grundigt revideret indholdsmæssigt og opdateret i forhold til den seneste forskningslitteratur.

Helt - ikke stykkevis og delt er ikke alene interessant i denne seneste udgave. De tidligere udgaver af bogen er vidnesbyrd om trinvise forandringer i Hummelvolls tænkning og faglige prioriteringer siden begyndelsen af 1980'erne. Disse forandringer må forstås i lyset af mere generelle forandringer i det psykiatriske felt. Hummelvolls erklærede standpunkt er fænomenologisk og holistisk-eksistentielt. Det indebærer et fokus på den sindslidendes egne erfaringer og råderum i vedkommendes aktuelle situation, samt en afvisning af enhver form for behandlingsmæssig reduktionisme. Positionen kommer tydeligst til udtryk i Hummelvolls teoretiske udlægning af den behandlingsalliance, "fællesskabet", som patient og sygeplejerske mødes i.
Hummelvolls position er i den seneste udgave af bogen blevet mere eksplicit forankret i eksistentialistisk litteratur, især henviser han til Victor Frankls, Rollo Mays og Martin Bubers forfatterskaber.

Den indledende del af Hummelvolls definition på psykiatrisk sygepleje er, at det er en "planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhed". Definitionen kan omskrives til, at psykiatrisk sygepleje er en planlagt, god og helbredende aktivitet. Dermed bliver det tydeligt, at Hummelvolls definition er en beskrivelse af fagets grundlæggende værdier og idealer, af målsætningen for samarbejdet med patienten og af sygeplejerskens ansvar - og ikke en definition af psykiatrisk sygepleje per se. Hummelvoll opstiller med andre ord en værdibaseret definition af psykiatrisk sygepleje, der skubber spørgsmålet om, hvad psykiatrisk sygepleje er, i baggrunden til fordel for en utvetydig markering af de idealer, som sygeplejersken skal stræbe efter i sit kliniske arbejde. Spørgsmål om værdier i plejen tages endvidere op i kapitlet om etiske begreber og dilemmaer, hvor der særligt fokuseres på de problemstillinger, der på den ene eller anden måde sættes på spidsen i forbindelse med psykiatrisk sygepleje og behandling.

- Fra bogen side 11-12