Forebyggende sundhedsarbejde 5. udgave

af Kamper-Jørgensen m.fl.

5/6 (3 i alt)

Klubpris 19995 kr.

Læg i kurv

 
Bliv medlem
og køb bogen til klubpris
Bliv medlem

Om bogen

Hvem varetager din sundhed?

Forebyggende sundhedsarbejde er til dig, der vil have et overblik over og indsigt i forebyggelse set med mange - forskelligt kvalificerede øjne

Forebyggende sundhedsarbejde er en lærebog med over tyve år på bagen, og den foreligger nu i sin 5. reviderede udgave. Den bruges især som lærebog, som inspirationskilde og som opslagsværk på sundheds- og pædagoguddannelserne.
Bogen er opdelt i baggrundsstof, analyse, teori og arbejdsmetoder og giver desuden en generel indføring i det efterhånden ganske store emne, som forebyggende sundhedsarbejde er.

Den nye sundhedslov og 2007-strukturreformen har begge stor betydning for fremtidens forebyggende arbejde. Emnet har fået tiltagende politisk bevågenhed, og bogen afspejler også organisatoriske ændringer, voksende viden om praktiske tiltag og ikke mindst et nyt syn på balancen mellem respekt for det enkelte menneskes deltagelse i varetagelsen af sin sundhed og samfundets opgaver.

Forebyggende sundhedsarbejde er skrevet af de tre redaktører samt femogtyve forfattere, og det giver bogen stor alsidighed og gør den anvendelig i mange sammenhænge.

Omslag ved Imperiet med illustration af Pino Migliazzo

Bestillingsnr: 238691
Antal sider: 442
Fakta: uindb., ill., 5. udg., 2009

Relaterede produkter

Vis hele listen

Pressen skriver

"Bogen har siden førsteudgaven fra 1986 været et væsentligt bidrag til udviklingen af det forebyggende sundhedsarbejde i Danmark ...

og den kan fortsat anbefales som grundbog for alle, der arbejder inden for området"

- Merete Osler, Ugeskrift for Læger

"Igennem 20 år har denne lærebog været udgivet, og den kommer nu på ny pga. den rivende udvikling på området - og med flere væsentlige ændringer"

- Marianne Mahler, Sygeplejersken

"I Kamper-Jørgensens udmærkede indledende gennemgang af forebyggelsesbegreber og sundhedsbegreber afspejler udviklingen sig ...

Gennemgangen er tidssvarende og med angivelse af årstal for begrebernes opståen, og der giver eksempler på anvendelse, hvilket giver en god dybde i disse tider, hvor sundhedsfremme og forebyggelse ofte bliver brugt som indholdsløse besværgelser"

- Marianne Mahler, Sygeplejersken

Medlemmernes anmeldelser

Antonietta Kragh, Slagelse

1. november 2013

revesion

syntes bogen er lidt for gammel. Skulle tilpasses... jeg har brugt bogen en helt del i Modul 5 og 6...

Ellers ok


Tanya Larsen, København N

19. september 2011

Modul 5, Metropol

Jeg studerer ernæring og sundhed på Metropol , og erhvervede mig bogen til modul 5. Jeg har personligt stort set ikke brugt den og kunne sagtens have været den foruden. Jeg er

sikker på den er rigtig god til sygeplejerskestuderende, diætister, og andre der har en fremtid indenfor det offentlige sygehusvæsen, men for mit eget vedkommende er den ret irrelevant. Så hvis du er ESU-studerende, så overvej dit køb en ekstra gang.


Tine Kongensgaard, Viborg

10. juni 2010

Relevant

og super bog for sygeplejestuderende, jeg har selv brugt den rigtig meget på mit 6 modul i forhold til det forebyggende sundhedsarbejde i hjemmeplejen.


Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her uddrag fra første afsnit af Forebyggende sundhedsarbejde om alt det nye der er at finde i sidste udgave af bogen.

Igennem de seneste årtier er der gradvist vokset en ny forebyggelse frem i Danmark. 1. Forebyggelsesbegreber og sundhedsbegreber.
Det brede sundhedsbegreb - et dynamisk sundhedsbegreb, hvor krop og psyke hænger sammen, og hvor det enkelte menneskes sundhed udformes i et dynamisk samspil mellem arv, livsstil, levekår og sundhedsvæsenets indsats - er i tænkning og til en vis grad i praksis for alvor ved at slå igennem i Danmark. Internationale organisationer som WHO - Verdenssundhedsorganisationen - har præsenteret nye begreber og nye strategier for sundhedsudviklingen. Det såkaldte brede sundhedsbegreb præger dansk lovgivning - ikke mindst fra 2007 efter kommunalreformens start, hvor en stor del af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er lagt ud til kommunerne.
I efteråret 2007 viste en kortlægning af de 98 kommuners sundhedspolitik, at det brede sundhedsbegreb for alvor er slået igennem i de politiske dokumenter. Noget andet er så, hvorledes det omsættes til daglig praksis.
I dette kapitel fokuserer vi på en gennemgang af en række centrale begreber inden for forebyggelse og sundhedsfremme samt en præsentation og diskussion af vigtige internationale tendenser og initiativer.
Begreber inden for forebyggelse og sundhedsfremme
Sproget er dynamisk og afspejler holdninger, også når man udtrykker sig om sundhedsfremme. Er der opbrud i terminologien, varsler det et holdningsskift. Sundhedsfremme, ikke sygdomsforebyggelse. Ressourcepåvisning, ikke fejlfinding. Empowerment, ikke styring og kontrol. Når vi vælger vores ord og udtryk, giver vi også mere eller mindre bevidst udtryk for vores holdninger.
[...] I forhold til forrige udgave af denne bog er der foretaget flere ændringer, først og fremmest på de områder, hvor den internationale begrebsudvikling er meget dynamisk, og hvor der er dukket nye ideer og begreber op. Men også i de tilfælde, hvor der er direkte uenighed om begrebernes indhold, er det søgt uddybet (fx sundhedfremme og empowerment). [...] Forebyggende sundhedsarbejde s. 21