SPOTPRIS

Skizofreni

af Østergaard Christensen og Krarup (red.)

Spotpris 9995 kr.

Læg i kurv

Om bogen

En kompleks psykisk sygdom

Skizofreni - Forståelse og behandling er en ny lærebog om diagnosen skizofreni, som er en af de mest almindelige diagnoser inden for psykiatrien

Skizofreni - Forståelse og behandling er for dig, der ønsker overblik over den teoretiske, empiriske og kliniske viden, der i dag findes om skizofreni. Skizofreni er en sygdom, der er særdeles vidtspændende både at forstå og behandle. I bogen formidler 11 kompetente bidragydere både deres kliniske og forskningsmæssige erfaring med sygdommen.

Bogen indledes med, at en patient med skizofreni selv beskriver, hvordan sygdommen udvikles og forløber, og hvordan hun lever med sygdommen i dag, ca. otte år efter den stødte til. Her får du en førstehåndsindsigt i, hvordan behandlingstilbud modtages og opleves af en patient - et værdifuldt udgangspunkt i forståelsen af sygdommen.

Bogen henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med sygdommen, men den er skrevet, så andre, fx studerende, patienter og pårørende med interesse i at orientere sig om sygdommen, også kan få udbytte af den.

Omslag ved Peter Waldorph, Oktan - grafisk servicestation

Bestillingsnr: 255554
Antal sider: 193
Fakta: uindb., ill., 1. udg., 2011

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her uddrag fra starten af kapitel 2

Skizofrenidiagnosen og -begreber
  • Skizofreni kan ses som det nutidige paradigmeeksempel på sygdom i tænkningen.
  • Forskellige kulturhistoriske epoker har haft forskellige opfattelser af sygdom i tænkningen, der er skildret som besættelse, raseri og galskab.
  • Fire læger har haft særlig indflydelse på den moderne skizofrenidiagnose: Kraeplin, Bleuler, Jaspers og Schneider.
  • Der findes i dag to psykiatriske klassifikationssystemer med skizofrenidiagnoser: ICD-10 og DSM-IV.
  • Parallelet med klassifikationssystemerne findes der dimensionelle begreber og redskaber til beskrivelse af positiv, negativ og disorganiseret psykopatologi.
  • Fænomenologisk psykopatologi er et alternativ og supplement til den gængse diagnostik.
Den psykiske sygdom, som Helle Rønne beskriver i Kapitel 1, er skizofreni. For hende og mange andre med sygdommen er den en realitet, som ofte er forbundet med angst, tab og usikkerhed, som man må forholde sig til dagligt, bl.a. ved i perioder at bruge professionel hjælp. Men skizofreni er også en diagnose og et begreb, som man møder både i og uden for psykiatriske sammenhænge.

Hvis man mener, at skizofreni er identisk med den psykiatriske diagnose for sygdommen og de tilhørende kriterier, er det forholdsvist enkelt at forstå og beskrive, hvad skizofreni er.

Vil man imidlertid undersøge, hvad opfattelsen, eller mere præcist: opfattelserne, af, hvad skizofreni er, lidt nærmere, finder man hurtigt ud af, at sagen er mere kompleks. For parallelt med diagnosen findes flere andre begreber for sygdommen. Begreber, der ikke altid afspejler, at skizofreni er en sygdom, og som regel er bredere og mindre eksplicitte end diagnosen.

I almenbefolkningen, f.eks. i medierne, møder man opfattelser og beskrivelsr af skizofreni, som er i overensstemmelse med psykatirens, men også f.eks. religiøst begrundede og misforståede opfattelser, herunder at skizofreni er en slags personlighedsspaltning, der adskiller sig fra den diagnostiske forsåelse. som en understregning af kompeksiteten skal nævnes, at den typiske opfattelse af sygdommen som en personlighedsspaltning dels har sine rødder i psykiatriens egen historie (se nedenfor), dels nogle gange er en sygdomspforståelse, som patienter med skizofreni selv har (hvilket understreger behovet for psykoedukation, se afsnit 9.2)

Diagnosen er i dag med til at påvirke andre begreber for sygdommen, hvilket bl.a. sker, når fagpersoner fra psykiatrien indgår i den offentlige debat, men har sin egen forudsætning i forskellige historiske begreber for sygdommen, som ikke er i fuldstændig overensstemmelse med de aktuelle diagnostiske kriterier. Selvom der er forskellige fællestræk i opfattelserne af skizofreni, f.eks. hvad der karakteriserer den, og hvordan den behandles, så har forskellige tidsperioder haft forskellige beskrivelser af sygdommen. F.eks. argumenterede en af "fædrene" til diagnosen, den tyske psykiater Emil Kraepelin (1856-1926) for, at sygdommen er karakteriseret ved forløb, hvor patienterne bliver stadig dårligere, men diagnosen indeholder i dag mulighed for at beskrive forskellige forløbsformer, herunder remission (se side 56).
Skizofreni - Forståelse og behandling s. 23-24