Sundhedspædagogik

af Karen Wistoft

Klubpris 19995 kr.

Læg i kurv

 
Bliv medlem
og køb bogen til klubpris
Bliv medlem

Om bogen

Noget med mennesker

"Hvad vil du være?" - "Noget med mennesker". Dette svar har sandsynligvis ligget til grund for mange sundhedsprofessionelles og pædagogers overvejelser om valg af uddannelse og profession

I Sundhedspædagogik handler det om at komme ind under huden på de børn og voksne, du har med at gøre, og forstå de divergerende værdier, der ligger til grund for de mange forskellige sundhedsopfattelser.

Sundhedspædagogik - viden og værdier lægger op til, at aktører på sundhedsområdet forholder sig bevidst til deres beslutningsgrundlag og handlinger. Nyere forskning har vist, at forskellige dagsordner og forventninger til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde ofte støder sammen, og at vidt forskellige opfattelser af sundhed, risiko og sygdom divergerer.

Med Sundhedspædagogik - viden og værdier får du et bud på en sundhedspædagogisk kompetence, der kan imødekomme udfordringerne med at afklare de værdier og former for viden, der anvendes i sundhedsarbejdet, og som kan løse op for både den indforståethed og de betydningskonflikter, der præger sundhedsarbejdet.

Bogen beskriver bl.a. seks forskellige sundhedsbegreber: det brede og positive sundhedsbegreb, et biomedicinsk sundhedsbegreb, unges sundhedsbegreb, et professionelt sundhedsbegreb, et åndeligt sundhedsbegreb og et etnisk (grønlandsk) sundhedsbegreb. De seks sundhedsbegreber giver et billede af den mangfoldighed af mening, sunhedsbegrebet henviser til. Desuden får du en række eksempler på, hvordan man kan arbejde sundhedspædagogisk med viden og værdier, og hvordan man gennem pædagogisk udviklingsarbejde kan støtte og udvikle værdirefleksion og sundhedspædagogisk kompetence.

Omslag ved Ida Balslev-Olesen

Bestillingsnr: 239632
Antal sider: 254
Fakta: uindb.

Relaterede produkter

Vis hele listen

Pressen skriver

"Der er mange godbidder for en udviklingssulten sygeplejerske ...

Karen Wistoft giver med denne bog sundhedspersonale en kvalificeret mulighed for at forholde sig refleksivt til sin pædagogiske praksis, og det værdigrundlag, den bygger på"

- Hanne Lindhardt, Sygeplejersken

"Det er helt afgørende, at der tages afsæt i den viden og de værdier, vores patienter har, hvad enten vi taler børn, unge eller voksne ...

Sundhedspædagogik skal udgøre et forandringsgrundlag, som mennesker kan bruge aktivt i deres liv. Gør dig selv en tjeneste - læs bogen!"

- Elisabeth Gregersen, Tandplejeren

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her uddrag af forfatterens forord om hvilken viden og hvilke værdier der er på spil i det forebyggende arbejde. En godbid til den udviklingssultne

Sundhedspædagogik handler om at skabe rammer for læring, der baner vejen for et sundere og bedre liv. Det er en udfordring for mig at skrive en bog om sundhedspædagogik, fordi både sundhed, pædagogik og deres indbyrdes kobling er "i spil". Ikke desto mindre er det min intention at beskrive, hvordan forskellige nutidige opfattelser af sundhed og pædagogik indvirker på den måde, der tages beslutnininger på i sundhedsarbejdet. Hvis vi vælger at se sundhed som andet og mere end et godt helbred, hvis behandling, forebyggelse og sundhedsfremme kobles til andet end risiko og fare, og hvis sundhedsundervisning og anden sundhedspædagogik målrettes handlinger og sundhedsfremmende forandringer, ja, så kommer sundhedsarbejdet til at handle om viden og værdier. En sådan videns- og værdibaseret tilgang rummer mulighed for at tage det enkelte menneskes eller en målgruppes indsigt og handleerfaringer alvorligt. Sundhed kan, som jeg ser det, ikke forstås uden om mennesket eller de fællesskaber, hvori mennesker lever og udfolder sig.
I denne bog opstiller jeg en række betingelser for udvikling af sundhedspædagogisk kompetence. Det handler i al sin enkelhed om at kunne reflektere over, hvilken viden og hvilke værdier der er på spil i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Sundhedspædagogisk kompetence muliggør udviklinger og anvendelse af en tværgående viden, styrkelse af et samarbejde på tværs af faggrænser og andre tredimentionelle opdelinger samt refleksion over forskellige sundhedsopfattelser, viden og værdier. Endelig implicerer pædagogisk kompetence evnen til at se sig selv i andres øjne. Denne sidste dimension er i bogen beskrevet som refleksiv dannelse. Det er evnen til at skifte blik - altså en evne til at iagttage iagttagelsesgrundlag, dvs. forskellige syn på sundhed, hvilke grundantagelser der gør sig gældende, hvilken viden, hvilke værdier, og hvad der ellers måtte have betydning for de beslutninger, der tages. Men paradoksalt nok kan man ikke få øje på viden og værdier uden at kende til viden og værdier.
Udfordringen for mange sundhedsprofessionelle og sundhedsundervisere er, hvordan man kan få øje på andres viden og værdier, hvis disse andre eksempelvis har en anden kultur, hvor andre normer og holdninger har betydning. Hvordan kan man vide, at noget, man ikke kender til, er værdifuldt for andre?
Bogen kan af samme grund ikke give et færdigt svar på, hvad nyttig viden om sundhed og værdier er, men blot vise noget af det, viden og værdier gør i forhold til sundhedspædagogik og sundhedsopfattelser. Med eksempler fra pædagogisk udviklingsarbejde viser jeg, hvordan den måde, der tales om sundhed på, forbinder viden og værdier og udmønter sig i strategier, der somme tider går imod intentionene. Kommunikation om sundhed kan både udvide menneskers meningshorisont og begrænse den. Frem for alt er det et spørgsmål om at gøre sundhedspædagogikken refleksiv og fleksibel. Den skal udgøre et forandringsgrundlag, mennesker skal bruge, og noget, fællesskaber har interesse i.
Karen Wistoft, marts 2009